Prednášky, kultúrne podujatia, workshopy, ...

 

Možnosť ponúknuť zákazníkom viac termínov na rovnakú akciu, pri dodržaní špecifických parametrov jednotlivých termínov, kapacity miest, lokalít, apod. Pri takýchto akciách sa predpokladajú vyššie kapacity a väčší počet rezervujících na celý termín a celkový menší počet jednorazových termínov.

prednášky, workshopy, konferencie, koncerty, divadelné a iné kultúrne predstavenia, jednodňové tematické výukové kurzy, detské tábory či výlety, exkurzie, akcie pre deti, športové turnaje a iné organizované skupinové aktivity, príležitostné adrenalínové akcie pre skupiny, marketingové akcie, ...


Kapacita pre viac zákazníkov

Každý konkrétny termín je možné nastaviť na definovanú kapacitu registrovaných zákazníkov.

Vstupenky na sedadlá

Sami si môžete vytvoriť mapu sedadiel a ponúkať tak rezervácie a vstupenky k stolom na ples alebo do koncertnej haly.

Flexibilná špecifikácia termínov

Vďaka jednoduchej definícii rezervačných termínov je možné vytvoriť harmonogram podujatí dlho dopredu.

 

Intuitívne prostredie systému reenio umožňuje vytvárať termíny rezervácií podľa individuálnych potrieb zákazníkov v súvislosti s typom vášho podnikania.

Správne nastavenie termínov rezervácií, rozvrhnutie zdrojov a konečné sprístupnenie termínov zákazníkom je jedným z kľúčových predpokladov správneho využívania každého rezervačného systému. Vždy je potrebné mať na pamäti charakter akcií, špecifiká jej návštevníkov, možnosti ponúkaných služieb, atď.

Vhodný aj pre váš biznis

 

Systém reenio sa prispôsobí konkrétnym potrebám Vášho podnikania vďaka širokým možnostiam nastavenia vzhľadu a parametrov rezervácií.

Prednášky, kultúrne podujatia, workshopy, detské tábory, ...
Výukové kurzy, športové podujatia, tanečné kurzy, ...
Wellness, kozmetika, ordinácie, autoservisy, ...
Aerobik, fitness, marketingové akcie, šport, ...
Vstupenky, poukazy, ...
Prenájom miestnosti a ďalšie ...

Premýšľate, či je pre Vás on-line rezervačný systém vhodný? Prejdite si ČASTÉ OTÁZKY alebo stránky DOKUMENTÁCIE a vyskúšajte systém reenio.