Aerobik, fitness, prezentácie, šport, ...

 

Možnosť definície harmonogramu na určité obdobie, kedy jednotlivé termíny sú navzájom nezávislé a očakáva sa vykonávanie individuálnych rezervácií. Jednotlivé termíny sú potom typicky určené pre väčšie množstvo zákazníkov.

spinning, aerobik, pilates, pole dance, fitness lekcie, posilňovne, prednášky, prezentácie, marketingové akcie, ...


Kapacita pre viac zákazníkov

Každý konkrétny termín je možné nastaviť na definovanú kapacitu registrovaných zákazníkov.

Automatické notifikácie

Formou e-mailu či SMS správ budú zákazníci upozorňovaní na svoju aktuálnu rezerváciu a udalosť.

Harmonogramy termínov

Typicky týždenne opakované harmonogramy s rôznymi službami či miestami konania.

 

Rezervačný systém poskytuje dostatočnú kontrolu nad priradenými zdrojmi k jednotlivým termínom a umožňuje sledovať prípadné kolízie. To značne zjednodušuje organizovanie akcií pre väčší počet ľudí či riadenie vyťaženia vlastných zamestnancov v rámci zložitých harmonogramov.

Veľkú kategóriu z pohľadu využívania rezervačného systému predstavujú také druhy aktivít, pri ktorých sa očakáva väčší počet účastníkov na jeden rezervovaný termín s tým, že jednotlivé termíny na seba nijako nenadväzujú. Príkladom môžu byť rezervácie do fitness centra ku konkrétnemu cvičiteľovi na konkrétnu hodinu, pričom termín je obmedzený celkovou kapacitou.

Vhodný aj pre váš biznis

 

Systém reenio sa prispôsobí konkrétnym potrebám Vášho podnikania vďaka širokým možnostiam nastavenia vzhľadu a parametrov rezervácií.

Prednášky, kultúrne podujatia, workshopy, detské tábory, ...
Výukové kurzy, športové podujatia, tanečné kurzy, ...
Wellness, kozmetika, ordinácie, autoservisy, ...
Aerobik, fitness, marketingové akcie, šport, ...
Vstupenky, poukazy, ...
Prenájom miestnosti a ďalšie ...

Premýšľate, či je pre Vás on-line rezervačný systém vhodný? Prejdite si ČASTÉ OTÁZKY alebo stránky DOKUMENTÁCIE a vyskúšajte systém reenio.